Genel

Özel Üretim Trafo

Özel Trafo

Özel üretim trafo endüstride ve şebekede bulunan özel uygulamalarda kullanımı sağlanmaktadır. Çok kısıtlı sayıda üretimi sağlanmaktadır. Özel üretim trafoları, genelde ağır şartları karşılayacak, aşırı gerilim durumları ve reaktif yüklerle ilgili durumları karşılayacak şekilde tasarlanmaktadırlar.

 Buna istinaden her biri ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Normal trafo üretimlerine göre özel üretim trafolar daha geniş ve daha titiz bir çalışma gerektirmektedir. Özel üretim trafo, hem teknolojik açıdan hem de hassasiyet bakımından diğerleri ile ayrıştırılmaktadır.

Özel Üretim Trafo Çeşitleri

Fırın Transformatörleri: Fırın trafoları demir çelik atölyelerinde metal eritmek için kullanılmaktadırlar. Potada yer alan metaller çok yüksek akımlarla eritildiğinden bu  trafo çeşidi kullanılmaktadır. Kısa devre ve aşırı akım durumlarını mutlaka karşılayacak düzeyde üretilmelidir. Geniş ayarlama pozisyonları için özel ayar yapısına sahip olmalıdır.

Fırın Reaktörleri

Fırın reaktörleri demir çelik atölyelerinde fırın transformatörlerinin çalışma durumunu iyileştirmek için kullanılmaktadır. Fırın çalışmasına bağlı gelişebilecek her türlü akım ve gerilmeye karşı önlem alınması gerekmektedir. Fırın reaktörleri, sistemin reaktans seviyesini yükseltir ve ayarının yapılmasına da imkan sağlar, kısa devre ve aşırı akıma dayanıklı üretilmelidir,  gerekli görülürse fırın reaktörüyle aynı kazan içinde yer alabilir.

Şönt Reaktörler: Yüklerin düşük olduğu durumlarda iletme hatlarında meydana gelen yükü kompanze etmek için kullanılan özel transformatörlerdir. Bu durumdan ötürü reatif güç durumlarına göre çeşitlendirilmektedir.

Akım Doğrultucu Transformatörler: Doğru akıma ihtiyaç duyan sistemlerin sağlamlaştırılmasında kullanılmaktadır. Kullanım alanları arasında metalürji tesislerinde elektroliz bağlamında kullanım ve demiryolu hatlarında kullanılır. Tasarımlar yapılırken yüksek çıkış gerilimi veyahut da yüksek çıkış akımı durumuna göre farklı yaklaşımlar gösterebilmektedir. Vuruş sayılarına göre farklı yapılara sahip şekilde üretilirler.

Faz Kaydırıcı Transformatörler: Yüksek gerilim şebekelerinin bağlantı kısımlarında, enerjinin akış yönünü tespit etmek açısından kullanılırlar. Bu doğrultuda özel bir sargı ile giriş ve çıkışlarda farklı faz açıları oluşturulmaktadır.  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir